Kennisbank

Persbericht: Hypotheeksector draagt bij aan klimaatakkoord

30 apr 2020

Opleiding Adviseur Duurzaam Wonen voor alle Nederlandse hypotheekadviseurs

Utrecht, 30 april 2020 – Circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt slaan de handen ineen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. De sector leidt hiervoor dit jaar 80% van alle 10.000 hypotheekadviseurs in Nederland op tot Adviseur Duurzaam Wonen. De branchegenoten hebben hiervoor het Sectorcollectief Duurzaam Wonen opgericht plus de website adviseurduurzaamwonen.nl gelanceerd, waar professionals alle informatie over de opleiding kunnen vinden. Door de krachtenbundeling wordt de kennis en het draagvlak bij hypotheekprofessionals vergroot. Met als uiteindelijk doel dat zij hun klanten kunnen adviseren en stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord opgenomen dat de komende 10 jaar 1,5 miljoen huizen moeten worden verduurzaamd. Tot 2021 gaat het jaarlijks om 50.000 huizen, daarna moet het aantal omhoog naar 200.000 woningen per jaar. Om verduurzaming in koopwoningmarkt te realiseren én te versnellen heeft de hypotheeksector concrete afspraken gemaakt. Het uiteindelijke doel van Sectorcollectief Duurzaam Wonen is om klanten meer in beweging te krijgen om hun woning te verduurzamen. De deelnemende hypotheekbedrijven maken het thema verduurzaming integraal onderdeel van hun dienstverlening. Onderdeel daarvan is dat alle hypotheekadviseurs worden opgeleid om klantgesprekken over woningverduurzaming te kunnen voeren. Met de nieuwe opleiding worden adviseurs in staat gesteld een nog beter advies te geven aan klanten.

Duurzaamheidsversnelling
In 2019 heeft Rabobankgroep samen met CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen ontwikkeld en aan de eigen adviseurs aangeboden. “In het laatste kwartaal 2019 hebben wij 3.500 hypotheekprofessionals opgeleid.”, vertelt Floor van Workum, initiatiefnemer van het sectorcollectief en tevens CEO van Rabobank-dochter Vista Hypotheken. “Hiermee kunnen onze adviseurs verduurzaming van de woning veel professioneler en prominenter meenemen in hun klantgesprekken. En dat werpt ook zijn vruchten af, want zo’n 20% van de klanten die met ons het gesprek aan gaat, neemt vervolgens ook maatregelen in de woning. Het enthousiasme dat bij ons is ontstaan willen we graag delen met anderen in de branche. Want het verduurzamen van woningen is een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging. Gelukkig blijkt daar veel animo voor te zijn. Ik ben zeer verheugd dat we er als branche in slagen hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.”

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, is zeer te spreken over het sectorinitiatief. Hypotheekadviseurs zijn een belangrijke schakel bij het kopen van een woning of de aanpassing van de bestaande hypotheek. Dit is een uitgelegen kans om de klant dan ook te informeren over verduurzaming van de woning en de mogelijkheden om dit te financieren.

Coronacrisis
Door de coronacrisis is een deel van de klanten mogelijk onzeker geworden over hun financiële toekomst en hebben zij momenteel andere prioriteiten dan het verduurzamen van hun woning. Tegelijk ziet de hypotheeksector ook dat er mensen zijn die dit moment aangrijpen om hun huis te verbeteren. Door huizenkopers proactief te informeren over de mogelijkheden en kosten van verduurzamen tijdens het kooptraject, wordt een verhuizing mogelijk ook aangegrepen om concrete duurzaamheidsplannen te maken. Het levert immers ook een waardevermeerdering van het huis op. Naast woningaankoop vormt onderhoud een belangrijk ‘natuurlijk’ moment om een huis te verduurzamen. Ook de behoefte aan een lagere energierekening of meer wooncomfort zijn belangrijke redenen. Zeker als mensen na de coronacrisis meer gaan thuiswerken.

De partners die de opleiding hebben ontwikkeld en aanbieden zijn: Dukers&Baelemans, NIBE-SVV, Lindenhaege en Hoffelijk Financieel. De e-learing vraagt om een tijdsinvestering van 3 uur en wordt afgerond met een toets.

Meer informatie over het collectief en de opleiding is te vinden op https://www.adviseurduurzaamwonen.nl/.

Einde persbericht

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor van Workum, initiatiefnemer Sectorcollectief Duurzaam Wonen via Rabobank persvoorlichting, Norbert Cappetti; +31 6 21 46 2226, norbert.cappetti.@rabobank.nl

Het persbericht als PDF kunt u hier downloaden

Deelnemers Sectorcollectief Duurzaam Wonen:

ABN Amro

Adaxio

Adviesbox

Advieskeuze

ASN Bank

Attens

Adfiz

Argenta

Basic serviceproviding

BLG Wonen

Centraal Beheer

Conneqt

DAK Intermediairscollectief

De Hypotheekshop

De Hypotheker

De Nationale Hypotheekbond

De Volksbank

Dukers&Baelemans

Eerstestap

Figlo

Financieel Support Nederland

Financieel Zeker

Finzie

FlexFront

Florius

Hoffelijk

Home Invest

Huis&Hypotheek

Huismerk

Hypokeur

Hypotheek Company

Hypotheek Visie

Hypotheken Data Netwerk

Hypsotech

IG&H

Independer

ING

Kredietpunt Nederland

Lindenhaeghe

Link Assetmanagement

Lloyds Bank

Lot Hypotheken

Merius Hypotheken

Nationaal Hypotheek Loket

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Nederlanden

Nationale Waarborg

NIBC Direct

NIBE-SVV

Nederlandse Vereniging van Banken

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs- en bemiddelaars (NVF)

Obvion Hypotheken

Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD)

Rabobank

Regiobank

Risk Hypotheken

Stichting Erkend Hypotheekadviseur

SNS Bank

Stater

SvN

Syntrus Achmea

Tulp Hypotheken

Triodos

United Capital

Van Bruggen Adviesgroep

VBO Makelaars & Taxateurs

VCN Hypotheekservice

Veldsink Adviesgroep

Verbond van Verzekeraars

Venn Hypotheken

Eigen Huis Hypotheekadvies

Viisi

Vista Hypotheken

Woonfonds

Qualiora Groep

Quion

Yellowtail Conclusion