foto-adw

Over ADW

Over ADW

In 2023 heeft de SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseur) het keurmerk Adviseur Duurzaam Wonen geïntroduceerd. De SEH vindt het, mede door de hoge energiekosten, een vanzelfsprekendheid om duurzaamheid met iedere klant te bespreken. De officiële naam van het keurmerk is Financieel Adviseur Duurzaam Wonen. Door de toevoeging ‘financieel’ wil de SEH benadrukken dat de ADW geen adviseur is over verduurzamen, maar vooral over de financiering hiervan.

De SEH is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de financieel adviseur te scheppen om zijn vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. De stichting bewaakt de kwaliteit van 8.000 Erkend Financieel Adviseurs die bij de SEH zijn aangesloten. De aangesloten adviseurs zijn door hun opleiding en ervaring bewezen deskundig en worden jaarlijks bijgeschoold middels permanente educatie. Ook informeert SEH de Erkend adviseurs voortdurend over relevante ontwikkelingen op hun vakgebied en heeft zij een Beroepscode met gedragsregels opgesteld waaraan een integere en deskundige Erkend Financieel adviseur moet voldoen.

TEAM

Naam Functie
Bart de Nie Directeur SEH
Annemarie Adriaansen Opleidingsmanager
Tatjana van Dijkhuizen Communicatie
Esther Plemper Ledenadministratie
Anita Pool Administrateur